Udtalelser


Tænk, at man kan blive så glad over at have taget fejl!

Første gang jeg mødte Jørgen Bendixen var ved fremvisningen af præstegården, da stillingen som kirkebogsførende sognepræst ved Vor Frue kirke i Odense var ledig.

”Ham skal det ikke være!” Jeg gik fra mødet med en del betænkeligheder.

De blev gjort til skamme.

Den 7. maj 2017 blev Jørgen indsat i Vor Frue kirke ved en festgudstjeneste,

og herefter er der fulgt gode år med et godt samarbejde til alle sider.

Jørgen møder mennesker som vi er, og det er mit klare indtryk, at han er højt respekteret og afholdt af såvel menighed, ansatte, menighedsråd som kolleger. Det skyldes uden tvivl, at han har stor faglig dygtighed, organisatorisk overblik, og man ved, at han er til at stole på.

Det baner vejen for tillidsfuldt samarbejde og frie diskussioner og samtaler.

Jørgen vil blive en fremragende biskop over Fyens Stift, han vil favne bredt, uden at svigte sine holdninger.

Selvom Vor Frue kirke ville savne Jørgen, håber jeg alligevel, at han må blive den næste biskop over Fyens Stift.

 

Birgit Nielsen

Menighedsrådsformand ved Vor Frue kirke


At Jørgen vil være en god biskop over Fyens stift, der vil være med til at påvirke folkekirken på Fyn i en god retning – og endda passe til Fyn, vil jeg godt stå på mål for. Det begrunder sig i en stærk kombination af vision, viden, tålmodighed, trofasthed overfor grundholdningen om at samvirke, skarphed og lune, som jeg har været heldig at møde i mit kollegaskab med ham. I samvirke med det øvrige menighedsråd har vi udviklet det lokale kirkeliv. Ikke uden diskussioner, men altid i respekt for synspunkter.
At være en dygtig biskop kræver evnen til at holde fokus på bolden: Vores fælles anliggende som er folkekirken både med struktur og trivsel. Jeg har i Jørgen mødt et menneske, som forstår at sætte sagen over personen, som glæder sig over andres medvind og som kender egne begrænsninger. Derfor er jeg ikke være i tvivl om, at han også vil forvalte embedet som biskop i overensstemmelse med den han er.  Og det er trygt, når man fra forskellige kirkelige sæder går ind i de krævende drøftelser om folkekirkens udfordringer, som allerede pågår, at det sker med og ud fra en tydelig holdning til samvirket mellem fødte og valgte menighedsrådsmedlemmer.
Derfor stemmer jeg på Jørgen, selvom jeg vil savne ham som daglig kollega. 

 

Camilla Balslev, sognepræst ved Vor Frue kirke og diakonal inspirator i Skt. Knuds provsti

Jeg anbefaler Jørgen.

For mig er det vigtigt at en biskop kan lede, sætte retning og have indblik i det folkekirkelige liv i stiftet. De egenskaber mener jeg, at Jørgen Samsing Bendixen besidder. Jeg kender Jørgen, som medlem af menighedsrådet i Vor Frue Kirke i Odense, og hans engagement og virkelyst i både sogn og i folkekirken generelt er uomtvisteligt, og han favner alle i sin gerning som præst.

  

 Søren Windell

By og Kulturrådmand


Jeg kendte ikke Jørgen, før jeg mødte ham i bestyrelsen for Landsforeningen for Menighedsråd. I arbejdet der har jeg mødt en præst der meget aktivt tager del i vores arbejde. Både i bestyrelsen, i udvalg og på møder med andre kirkelige organisationer. Han er altid vel forberedt, debatterende og klar i egne holdninger. Men aldrig låst fast, er derimod lyttende, åben og klar til en dialog. Og til at blive påvirket i eget synspunkt. Han taler både for mere samvirke i folkekirken på tværs af faggrupperne og udad til med andre. Alt dette og hans altid gode humør gør ham til en konstruktiv og troværdig samarbejdspart, som jeg sætter stor pris at have lært at kende.

Forhv. formand for folketingets kirkeudvalg

Karen J. Klint, Vejle

Vi tror, at Jørgen Bendixen vil blive en god biskop for Fyens Stift. Han vil være i stand til at favne hele folkekirken og bakke op om det folkekirkelige arbejde. Med respekt for menighedsrådenes arbejde og med plads for rummelighed og frihed.

Lars Christian Lilholt, Odense

MF og forhenværende minister

&

Ester Larsen, Kerteminde

Forhenværende minister og formand for Stiftsrådet – nu menighedsrådsmedlem


Min baggrund for at udtale mig om sognepræst Jørgen Bendixen er, at jeg som formand for lokalrådet i Glamsbjerg/ Foreningen Glamsbjerg gennem en årrække havde et tæt og udbytterigt samarbejde med ham i en periode, hvor der var et meget højt aktivitetsniveau i byen, og hvor Jørgen Bendixen deltog i en central kulturarbejdsgruppe, der skabte og organiserede forskellige store og små aktiviteter i byen.

På den baggrund oplevede jeg, at Jørgen Bendixen med stor iderigdom deltog i aktiviteterne i byen, hvor kirken som noget nyt fik en ny og inkluderende rolle. Han havde en helt særlig evne til at skabe kontakt til og med menneskene omkring sig.

Han formåede som sognepræst på forbilledlig vis at være katalysator for en nærværende og vidtfavnende kontakt mellem kirken og lokalsamfundet. En kontakt, som betød, at der opstod en meget positiv periode omkring folkekirken i vores område.

Samtidigt var det bemærkelsesværdigt, at han med sin tilgængelighed favnede at nå ud til det enkelte menneske i sognet med omsorg og nærvær.

Hans kontakt til alle grupper i samfundet og til det enkelte menneske i sognet var beundringsværdigt, og jeg glemmer aldrig den sammenkomst, der blev afholdt i forbindelse med hans afsked med Glamsbjerg kirke og menighed, hvor en meget stor forsamling var mødt frem og havde mulighed for at udtrykke deres tak for hans store engagement.

Det var rørende og velfortjent

Jørgen Bendixen var en usædvanlig god sognepræst for vores sogn.

Med venlig hilsen

Bent Schmidt

Tidligere kommunaldirektør i Glamsbjerg Kommune

Tidligere formand for lokalrådet/ Foreningen Glamsbjerg.


Da jeg flyttede til Køng Sogn med familie i 2012, var Jørgen Samsing Bendixen præst i Køng, hvor min mands familie har boet i mange generationer. Vi startede således vores tilværelse i Køng med, at Jørgen døbte vores søn Carl, der er adopteret fra Colombia og selv gik mellem sin mor og far op til døbefonten, hvor Jørgen på sin altid nærværende facon foretog dåben. Vores søn og sognets øvrige børn er altid kommet i kirken og i Kirkeparken, der ligger i forbindelse med præsteboligen. Bl.a. op til jul, hvor skolens kor sang og alle børn gik i samlet flok fra skolen til kirken. Således var Jørgen en naturlig del af sognebørnenes tilværelse. I en landsby som Køng er det kirken og skolen, der samler folk, og Jørgen var et aktivt bindeled imellem de to, hvor jeg var bestyrelsesmedlem i skolen. Det var derfor med ærgrelse, at vi sagde farvel til Jørgen, da han flyttede til Odense. Jørgen har mine varmeste anbefalinger som menneske og som præst.


Med venlig hilsen

Pia Offer Madsen, Glamsbjerg.

Byrådsmedlem i Assens Kommune og Folketingskandidat for Venstre.


I sit virke som sognepræst er Jørgen Samsing Bendixen optaget af at åbne kirken over for lokalsamfundet, og knytter naturlige bånd mellem på den ene side menneskelivet og på den anden side kirkelivet, skolelivet, kulturlivet, foreningslivet ….. Han gør kirken til et mødested for både store og små. Med sin synlige, ligefremme og folkelige tilstedeværelse har han formået at gøre kirken til både et aktivt medvirkende mødested og til en samlende faktor i lokalsamfundet.


Jørgen er utrolig god til at møde mennesker og til at tale med mennesker. Det gælder også børn og unge. Jørgen har vist det i vores samarbejde mellem friskole og kirke: ved skolebesøg med forskellige klasser, ved konfirmandundervisning, konfirmand-studieture, julegudstjenester og med sin tilstedeværelse i skolens daglige virke. Han træder lige så let op på prædikestolen som han træder ned og taler til menigheden og skoleeleverne i øjenhøjde. Han mestrer balancen mellem formalia og det folkelige islæt med lige dele hjertevarme, omsorg og humor.


I (fri)skolen fortælles de bibelske fortællinger, mens Jørgen på fremragende vis har formået at gøre liturgien, ritualerne og bønnerne nærværende for børn og unge, når de har været på besøg i kirken. Med fortællingen som pædagogisk greb gør han netop disse dele forståelige på en enkel og tydelig måde.


For Jørgen handler det ikke om at påvirke børn og unges tro, men at give dem viden om kirke og kristendom, så de selv formår at tage stilling til deres eksistens. I en tid, hvor religionerne heldigvis lever tæt på hinanden, er det afgørende at skabe og bevare et rum med udveksling af synspunkter, viden og tvivl om religion, tro og ånd. Her står Jørgen helt tydelig med sin opmærksomhed og sit nærvær, som han gavmildt deler med alle.


Med venlig hilsen


Peter Bendix Pedersen

Formand, Dansk Friskoleforening

Tidligere skoleleder Køng Idrætsfriskole, Glamsbjerg


September 2022, Fjordgade 16, 9370 Hals.


Kære Fynboer.
Hermed en anbefaling af Jørgen Bendixen som ny Biskop.

Min hustru og jeg flyttede til Hals i år 2000, og i forbindelse med menighedsrådsvalget samme år, blev jeg valgt i menighedsrådet hvor jeg blev formand.
Jørgen Bendixen var ny præst og vi fik hurtigt et nært samarbejde.
Jørgen har mange gode menneskelige egenskaber, han har et godt humør, er meget initiativrig og deltog blandt andet aktivt, sammen med menighedsrådet, i distriktsforeningens mødeaktiviteter.
Før Jørgen Bendixen kom til Hals som præst var der ingen tradition for, at menighedsrådet arrangerede kirkelige eller andre kulturelle mødeaktiviteter. Men Jørgen tog initiativer til, at der kom en række kendte og dygtige foredragsholdere til møder i vores sognehus (konfirmandstue) hvor der var kirkelige og andre kulturelle emner på dagsordenen.
Der var en god tilslutning til gudstjenesterne i Hals mens Jørgen Bendixen var præst, og Jørgen var utrættelig i hans bestræbelser for at komme i kontakt med dele af befolkningen som ikke tidligere havde haft tradition for at høre til blandt menigheden. Derfor blev han populær blandt menigheden.
Der var i sognet et stort behov for at få bedre lokaler til menighedsrådets mødeaktiviteter. Jørgen Bendixen deltog aktivt i bestræbelserne for at skabe en forståelse, ved de kirkelige og kommunale myndigheder, for at få etableret et sognehus i Hals, en forståelse som medvirkede til, at Hals menighedsråd i dag har de bedste forudsætninger for at gennemføre den mødeaktivitet der er behov for.

Jeg er bekendt med, at Jørgen Bendixen er kandidat ved valget til ny biskop i Odense stift. Og det undrer mig ikke. Hans interesse for at deltage i arbejdet i de kirkelige organisationer, - for eksempel som medlem Landsforeningens bestyrelse, - viser, at han stadig er en levende, energisk og aktiv præst som gerne vil arbejde sammen med mennesker og han vil være en god repræsentant for den danske folkekirke.
Jeg kan stærkt anbefale at stemme på Jørgen Bendixen som den ny Biskop i Fyns stift.


Bent Sloth


Tidligere menighedsrådsformand og formand for Østvendsyssel Distriktsforening.

Min kone og jeg var driftsledere på et landbrug på Sjælland i 1 år, og senere på en forsøgsgård på Salling I 9 år. Derefter købte vi en landbrugsbedrift i Vendsyssel som vi ejede og drev i 33 år. I den periode var jeg i 12 år formand for ”Danske slagterier” og i samme periode ”Vicepræsident for landbrugsrådet”.

Det er med blandede følelser, at jeg anbefaler Jørgen Samsing Bendixen som Fyens næste biskop. På den ene side kan jeg varmt anbefale Jørgen, men på den anden side vil jeg være rigtig ked af at miste Jørgen i vores samarbejde med Vor Frue Kirke.

På Sct. Albani Skole og Musikalsk Børnehave, der hviler på et katolsk grundlag, har vi gennem mange år samarbejdet med Vor Frue Kirke. Det var oplagt, da kirken ligger tæt på, hvor skolen indtil 2018 var placeret. Men qua vores fantastiske samarbejde valgte vi at fortsætte dette efter, at vi fysisk flyttede skolen til Bolbro. Der er flere grunde til, at vi ikke stoppede med relationen til Vor Frue Kirke, selvom meget ville være lettere ved f.eks. at samarbejde med Bolbro Kirke. For det første er personlige relationer vigtige. Og her er Jørgen og Camilla en stor årsag til, at vi stadig samarbejder. Dels har Jørgen ansvaret for konfirmationsundervisningen af skolens elever og dels varetager han også gudstjenester/andagter for vores elever i både kirken og på skolen. Jørgen besidder en glimrende evne til at kommunikere med såvel børn som voksne. Desuden er Jørgen sammen med nogle af skolens lærere ansvarlig for nogle særlige undervisningsgange på 2., 5. og 9. årgang. Et forløb, som præsterne har taget ansvar for og initiativ til. For skolen betyder det økumeniske arbejde meget. Det er derfor meget glædeligt, at dette samarbejde med Jørgen, Camilla og vores katolske præst fungerer upåklageligt. Et samarbejde, der er præget af stor faglighed, oprigtig interesse og gensidig respekt.

På baggrund af ovenstående kan jeg varmt anbefale Jørgen Samsing Bendixen.

Afslutningsvis vil jeg tilføje en mere personlig oplevelse med Jørgen som sognepræst i Glamsbjerg. Jeg mødte Jørgen for første gang i juledagene 2015, hvor min far døde. Jørgen besøgte mine søskende og mig for at planlægge begravelsen. Det var en rigtig god oplevelse, der med en fornuftig blanding af indlevelse, guidning og respekt skabte en stemning, der også bragte glæde og smil frem midt i sorgen. Selve begravelsen var en smuk oplevelse, hvor Jørgen evnede at få os alle til at glæde os over en gammel mands levede liv. På baggrund af disse erfaringer glædede det mig naturligvis meget, at vi et par år senere fik mulighed for også at få et professionelt samarbejde.

Lars Bendix
Skoleleder
Sct. Albani Skole og Musikalsk Børnehave

Det er glædeligt, at Jørgen Bendixen er blandt kandidaterne til det forestående bispevalg. Jeg ønsker for Fyns Stift, at Jørgen bliver valgt til at varetage embedet. Jeg har kendt Jørgen i mange år, dels som engageret forælder på Gummerup Skole, mens jeg var skoleleder der, dels fra vores fælles engagement i lokalområdet og Borgergruppen i Køng/Gummerup og dels fordi Jørgen var vores sognepræst. Jørgen havde i disse sammenhænge altid noget på hjerte, noget at byde ind med. Jørgen er positivt engageret i sine omgivelser og i de mennesker han møder på sin vej. Han bidrager med konstruktive overvejelser og tiltag. Han har øje for den enkelte, for fællesskabet og for sin egen rolle som ansvarlig aktør i begge dele. Han formår med sit vidende og vindende væsen, sit positive engagement og humor at skabe en god stemning – også når det handler om det svære og de svære valg, som han gerne nuancerer og trækker af på. Jørgen er – i mine øjne – gennemsyret af gode værdier grundfæstet i et humanistisk og kristent livssyn og jeg er overbevist om at Jørgen også vil bidrage positivt til Fyns Stift i egenskab af biskop. Han får herfra en ubetinget anbefaling.


Skoleleder Michael Graugaard, Haars Skole i Svendborg

Hvad får man med Jørgen Bendixen?

I Hou/Hals fik vi en særdeles levende og interesseret præst, som meget hurtigt, ud over at være en fantastisk populær præst, blev en selvfølgelig samarbejdspartner for alle foreninger. Vi var i gang med at planlægge et Borgerhus i Hou, da Jørgen kom med ideen om, at kirken skulle være med i planerne, sammen med alle de andre foreninger i den lille fiskerby. Hver forening fik eget lokale, hvilket kirken så også skulle have. Kirken havde et lille tidligere missionshus som samlingshus. Men Jørgen Bendixen ville hellere være sammen med alle andre foreninger i byen, i et nyt fælles Borgerhus. Og hurtigt blev Jørgen en meget vigtig samarbejdspartner i projektet. Og netop det, at ALLE foreninger, borgere, samt kirken, stod sammen om det, også økonomisk, gjorde at vi fik et stort Borgerhus med aktivitets lokaler, køkken, og hal. Der blev et uforligneligt godt samarbejde mellem alle interessenter i det brugerstyrede hus. Alle foreningerne kan benytte hinandens lokaler, når disse er ledige. Skolen bruger hallen til alle gymnastiktimer, dagplejemødrene bruger hallen med de helt små børn. Pensionisterne er i huset næsten hver dag og Idrætsforeningen ligeså, idet alle boldbaner ligger rundt om huset. Der er glas mellem lokaler og hallen og mellem lokaler og ude banerne.  Jørgen Bendixens samarbejde med alle områdets foreninger var af meget stor betydning for hele vores lille samfund. Og Jørgens humor gjorde bestemt dette samarbejde ganske let og fornøjeligt. Vi ved af erfaring at Jørgen er Jørgen uanset hvilken titel han har eller får, for sådan er han bare. Vi ønsker alt det bedste for Jørgen Bendixen og for alle borgere på Fyn.


Nils Vinter, forhenværende Brugerråds formand, Hou

I Hou nord for Limfjorden har vi i dag et stort fælles Borgerhus. 

Da Jørgen Bendixen kom til sognet som præst, var vi ved at planlægge et Borgerhus, fordi områdets foreninger manglede lokaler. Vi tænkte traditionelt, men med Jørgen mente at kirken naturligvis skulle være med i planerne på lige fod med de andre foreninger i den lille fiskerby.

Hidtil havde hver forening haft sine lokalder, også kirken, som havde et tidligere missionshus som sognehus. Jørgen talte for at foreningerne i byen og kirken skulle gå sammen om et fælles Borgerhus. Derfor blev Jørgen med menighedsrådet en vigtig samarbejdspartner i projektet.

ALLE foreninger, borgere, samt kirken, stod sammen om det, også økonomisk Det gjorde at vi fik et stort Borgerhus med aktivitetslokaler, køkken, og idrætshal. Der blev et uforligneligt godt samarbejde mellem alle interessenter.  Foreningerne kan benytte hinandens lokaler, når disse er ledige. Alle bruger Hallen. Kirken har konfirmandstue, som kan bruges til alle kirkelige aktiviteter, Skolen bruger idrætshallen, dagplejemødrene med de helt små børn. Dagligt er pensionisterne er i huset, og ligeså idrætsforeningen, hvis boldbaner ligger rundt om huset.

Jørgen Bendixens tilgang til lokalsamfundet var af stor betydning. Derfor ønsker vi det bedste for ham og giver ham de bedste anbefalinger i bispevalget på Fyn.

Bjarke Kjær, Skippervej 9, Hou, 9370 Hals

Nils Vinther, Idrætsalle 37, 9370 Hals