Levnedsbeskrivelse

Jørgen Samsing Bendixen

20-10-1966

 

Arbejde og uddannelse

2017 - Sognepræst Vor Frue kirke, Odense

2022 - Medlem af Arbejdsgruppe Liturgisk Forum nedsat af biskopperne og som repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd.

2021 - Medlem af Stifstråd i Fyens Stift

2018 - Medlem af Fyens Stifts Arbejdsmiljøudvalg

2017 -  Arbejdsmiljørepræsentant for Sankt Knuds provsti

2006 (mar.) - 2017 Sognepræst Køng og Glamsbjerg kirker

2016 - Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd med plads i foreningens Strukturudvalg

2013 – 2022 (orlov) Formand for Fyens Stifts Menighedsrådsforening, og senere næstformand.

2011 - 2015 Tillidsmand for præsterne i Assens provsti.

2008 - 2013 Medlem af styregruppen for et udviklingsprojekt i Assens provsti

2009 - 2010 Gennemført 4 moduler af Diplomuddannelse: Ledelse og kompetenceudvikling, Ledelse og medarbejdere, Ledelse og organisation og Det personlige lederskab.

2006 – 2014 Tilknyttet netværket Grundtvigsk Midtbane.

2005 – 2006 Medlem af bestyrelsen for Distriktsforeningen i Vendsyssel.

1999 (sep.) – 2006 (feb.)   Sognepræst ved Hals og Hou kirker, Aalborg Stift.

1999 (jan. – jun.) Pastoralseminariet Århus.

1990 – 1998 Fritidsjob som lastbilchauffør for Lembana, Århus og konfirmandunderviser ved Møllevangskirken i Århus i en sæson.

1990 (sep.) - 1999 (juni) Teologi ved Århus Universitet.

1986 (aug.) -1990 (juni)  Folkeskolefag og HF, VUC Esbjerg.

1985 – 1986 Truckfører hos Blika, Esbjerg.

1984 – 1985 Truckfører hos Holger Christiansen, Esbjerg.

1983 – 1984  Praktik (læreplads) på Andels Smør, Esbjerg, herefter udlært Lager- og transport arbejder.

1982 – 1983  EFG-Landtransport (basisåret).

 

Andet

2011 -  Medlem af Foreningen Glamsbjergs kulturgruppe. Gruppen har gennemført forskellige folkelige arrangementer i lokalsamfundet som Glamsbjerg Legene, Fødevaremarked og en årlig adventsbegivenhed, hvor julemåneden indledes med andagt i kirken med lystænding, og fra kirken til torvet et fakkeltog med 300 fakler. På torvet tændes juletræet og der er folkeligt samvær.

2016 Medlem af udvalg til oprettelse af ”Kirkeparken” ved Glamsbjerg kirke.

I et samarbejde mellem Lions Glamsbjerg, Foreningen Glamsbjerg og Glamsbjergs Sogns Menighedsråd.

2008 -  Medlem af bestyrelsen for Borgergruppen i Køng.

2007 – 2009 Medlem af bestyrelsen for Assens Musikskole.

2003 – 2006 Medlem af bestyrelsen for oprettelse af Hou borger- og aktivitetshus. Et byggeri, der rummer idrætsfaciliteter med hal, ungdomsklub, menighedslokaler, brugerråds-lokaler, faciliteter til forenings- og skoleliv. Hou skole, Hou Menighedsråd, Hou Brugerråd og idrætsforening arbejdede sammen med det øvrige foreningsliv om dette projekt. Projektet blev finansieret ved husstandsindsamling, støtte fra erhvervsliv og fonde, samt kommunale og kirkelige midler.

2002 – 2004 Medlem af udvalget til kulturhus i Hals. Her tog Hals menighedsråd initiativ til opførelse af et kulturhus med bibliotek, forsamlingsfaciliteter for foreningslivet, samt undervisnings- og forsamlingsfaciliteter til kirken. Projektet blev ikke realiseret.

1982 – 1996 Frivillig medarbejder i kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, herunder en  del udvalgs-, bestyrelses- og formandsarbejde.