.....men den vigtigste bevægelse i kirken, den vigtigste retning, det er ud til livet.....

Om mig og mit liv


Jeg er gift med Pia Samsing Bendixen og sammen har vi tre voksne børn i tyverne. Pia er cand.mag. i religionsvidenskab og historie, og har i flere år arbejdet som leder i både friskole og folkeskole.

Selv er jeg præst i Vor Frue kirke i Odense, og skal jeg forsøge enkelt og kort at definere mig teologisk, så er det ”nåden” i det evangelisk-lutherske, og det er ”menneske først” i det grundtvigske. Teologisk søger jeg at tænke ud fra alle tre af trosbekendelsens artikler, som når vi mødes af troen ved døbefonten. Troen er på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Jeg synes, det er vigtigt at gå til gudstjeneste, men den vigtigste bevægelse i kirken, den vigtigste retning, det er ud til livet. Det er derude i det daglige liv, at vi kaldes til at tjene Gud og næsten.

Jeg er erfaren både med land og by og har haft præsteembede i to stifter.Som præst identificerer jeg mig med at være medlem af menighedsrådet, og har i høj grad oplevet, hvor godt menighedsrådsarbejdet kan fungere. Jeg har rødder i menighedsrådsforeningen. I 9 år har jeg siddet i bestyrelsen for Fyens Stifts Menighedsrådsforening og de seneste 6 år tillige som bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd med plads i foreningens strukturudvalg. Som biskop vil jeg anerkende og opmuntre det store arbejde, som rådene udfører. Folkekirken er demokratisk forankret lokalt.

Jeg er godt kendt med stiftet. Først og fremmest fordi Fyens Stifts Menighedsrådsforening har et frugtbart samarbejde med biskoppen og stiftets medarbejdere. Dernæst fordi jeg er medlem af Stiftsrådet, og sidst fordi jeg som arbejdsmiljørepræsentant sidder i stiftets Arbejdsmiljøudvalg, der arbejder med stiftes mange præster og deres arbejdsforhold.

Uddannelsesmæssigt har jeg ud over min teologiuddannelse 4 moduler på Diplomuddannelsen i ledelse.