JØRGEN SAMSING BENDIXEN

sognepræst, Vor Frue kirke, Odense


Jeg stiller mig til rådighed som kandidat til valget af biskop over Fyens Stift og vil som biskop arbejde for et stift, hvor vi sætter særligt fokus på samvirke mellem folkevalgte og gejstlige.

Jeg er optaget af forholdet mellem demokrati og embede. Menighedsrådsloven placerer præsten i det folkevalgte menighedsråd. Kloge mennesker har i den folkekirkelige lovgivning placeret det historiske embede midt i det moderne demokrati. Det er godt tænkt. Menighedsrådsloven kalder det for ”samvirke”.

Jeg finder, at løsningen på mange af folkekirkens udfordringer er at finde i nuværende struktur og lovgivning. Jeg er tilhænger af den tostrengede ledelsesstruktur, trods dens svagheder, så binder den folkekirken fast i det lokale demokrati og i forholdet til staten

  Menighedsrådet skal tales op

  Som biskop vil jeg arbejde for at styrke menighedsrådet, som det ledelsesrum, der arbejder med ”kirkens liv og vækst” og herunder ledelsen af de lønnede medarbejdere. Menighedsrådet skal som det råd, som er folkeligt og lokalt forankret, tales op. Jeg er stolt af at være i en kirke, som er så stærkt præget af demokrati.

  Som biskop vil jeg arbejde for gode forhold for provster og præster. Det væsentlige for mig er, at en medarbejder kan komme til ledelsen, hvis der er problemer, og at ledelsen er nærværende i arbejdet med problemerne.

  Jeg er

  • Bispekandidat med mange års erfaring i præstearbejde på landet og i byen
  • Bispekandidat med rødder i det grundtvigske
  • Bispekandidat med rødder i menighedsrådet og i menighedsrådsforeningen
  • Bispekandidat med erfaring som tillidsmand og som arbejdsmiljørepræsentant

   Mærkesager

   • Samvirke som løftestang i mange af folkekirkens udfordringer
   • Folkekirkens tilstedeværelse i hele Fyens Stift
   • Folkekirken forankret i stat-kirke forholdet
   • Folkekirken forankret i det lokale demokrati
   • Fokus på præsternes kerneopgaver
   • Et stift hvor vi åbner mere op for samtalen
   • Et stift med rummelighed og frihed